İngiliscə ünsiyyət
  Rusca ünsiyyət  

Online dİl kursuna qoşulun
Ödənişsiz olaraq (*) qrammatika öyrənin, testlər həll edin, audio yazılar dinləyin, tərcüməli mətnlər oxuyun, 142568 istifadəçi ilə ingilis dilində ünsiyyət qurun, il boyu davam edən müsabiqədə iştirak edib müxtəlif hədiyyələr qazanma şansı əldə edin...
Online ingilis, rus və ərəb dili kursu - BÜTÜN SAYT

BÜTÜN SAYT

Conversation  Club Sayt istifadəçiləri

İngilis dili-Yeni başlayanlar üçün sıfırdan dərslər
Dərs 1
Dərs 2
Dərs 3
Dərs 4
Dərs 5
Dərs 6
Dərs 7
Dərs 8
Dərs 9
Dərs 10


İngilis dili-Beginner
1. TO BE FELININ FORMALARI
2. To be felinin sual formaları
3. İndiki davamedici zaman - Present continuous
4. İndiki davamedici zamanın sual forma
5. İndiki zaman
6. İndiki zamanın sual və inkar forması
7. İndiki davamedici və İndiki zaman
8. Have və have got
9. Was / were
10. Keçmiş zaman
11. KEÇMİŞ ZAMAN -- İNKAR VƏ SUAL FORMASI
12. Keçmiş davamedici zaman
13. Keçmiş davamedici və keçmiş zaman
14. İNDİKİ BİTMİŞ ZAMAN - 1
15. Just - Already - Yet
16. İndiki bitmiş zaman - 3
17. İNDİKİ BİTMİŞ ZAMAN - 4
18. For, since, ago
19. İndiki bitmiş və keçmiş zaman
20. Məchul növ
21. Məchul növ - 2
22. Be / have / do felləri indiki və keçmiş zamanda
23. Qaydalı və qaydasız fellər
24. Used to do...
25. What are you doing tomorrow?
26. I'm going to
27. Will / shall -- 1
28. will/shall -- 2
29. Might
30. Can və could
31. must; mustn't; needn't
32. Should
33. Have to
34. Would you like / I'd like...
35. There is/There are
36. there was/were; there has/have been; there will be
37. It...
38. I am / I don't ...
39. Sual və inkar cümlələri
40. Fel to, - ing
41. Bəzi ümumişlək fellər

İngilis dili-İntermediate
1. Present continuous
2. İndiki zaman -- Present Simple
3. Present continuous and present simple
4. Present continuous and present simple - 2
5. Keçmiş zaman
6. Keçmiş davamedici zaman
7. İndiki bitmiş zaman
8. İNDİKİ BİTMİŞ ZAMAN -- 2
9. İNDİKİ BİTMİŞ DAVAMEDİCİ ZAMAN
10. İndiki bitmiş və İndiki bitmiş davamedici zaman
11. How long have you (been)...?
12. When...? və How long...? For və since
13. Indiki bitmiş və keçmiş zaman
14. İNDİKİ BİTMİŞ VƏ KEÇMİŞ ZAMAN - 2
15. Keçmiş bitmiş zaman
16. Keçmiş bitmiş davamedici zaman
17. Have və have got
18. Used to (do)
19. Gələcəyi ifadə etmək üçün indiki və indiki davamedici zaman
20. (I'm) going to (do) -- gələcək zamanı ifadə etmək üçün
21. Will / shall - 1
22. Will/shall (2)
23. I will və I'm going to
24. Will be doing və will have done
25. When və if
26. Can, could və (be) able to
27. Could (do) və could have (done)
28. Must və can't
29. May və might
30. May və might -- 2
31. Must və have to
32. Must mustn't needn't
33. Should -- 1
34. Should -- 2
35. Had better / It's time
36. Can / Could / Would you...?
37. If I do... və If I did...
38. If I knew... I wish I knew...
39. If I... I wish ...
40. Məchul növ
41. Vasitəli nitq

İngilis dili-Advanced
1. PRESENT CONTINOUS AND PRESENT SIMPLE
2. PRESENT CONTINOUS AND PRESENT SIMPLE 2
3. Keçmiş zaman və indiki bitmiş zaman -- Past simple and present perfect
4. Keçmiş davamedici zaman və keçmiş zaman
5. Keçmiş bitmiş və keçmiş zaman
6. İndiki bitmiş davamedici zaman və İndiki bitmiş zaman
7. Keçmiş bitmiş davamedici, keçmiş bitmiş və keçmiş davamedici zaman
8. İndiki və keçmiş zaman
9. Will və be going to
10. İndiki davamedici və İndiki zaman gələcəyi ifadə etmək üçün
11. Gələcək davamedici və gələcək bitmiş (davamedici) zaman
12. Be to məsdər
13. Gələcək zamanı ifadə etmək üçün digər üsullar
14. KEÇMİŞDƏN GÖRÜNƏN GƏLƏCƏK
15. Can, could, be able to, be allowed to
16. Will, Would, Used to -- modal felləri
17. May və might modal felləri
18. Must və have (got) to
19. Need(n't), don't need to və don't have to
20. Should, ought to və had better
21. Birləşdirici fellər: be, appear, seem; become, get və s.
22. Məchul növ
23. Məchul növ -- 2
24. Məchul növ
25. Məchul növ fel ilə məruzə etmək
26. Sual sözləri
27. Negative questions; echo questions; questions with that-clauses
28. Verbs, objects and complements
29. Fel 2 tamamlıq
30. Verb -ing forms and infinitives -- 1
31. Verb -ing forms and infinitives -- 2
32. Reporting people's words and thought
33. Reporting statements: that-clauses
34. Verb and wh-clause
35. Vasitəli nitqdə zaman seçimi
36. Təkliflər, əmrlər, niyyətlər vasitəli nitqdə
37. Vasitəli nitqdə modal fellər
38. Vasitəli nitqdə isim və sifətlər
39. Should in that-clauses; the present subjunctive
40. Nouns
41. Artikllar

İngilis dili-Dərsdən sonra
Tərcüməli Klİplər
Kİnozal
Audio hekayələr
Söz tələffüzü
Maraqlı oyunlar

Xaricidil.net-Digər bölmələr
Bloqsfera Forum
Saytda reklam
Saytın xəritəsi
Son sayt səsverməsi
Yükləmələr
Linklər
Məqalələr
Mənbələr

Günün sözləri
Günün sözləri artıq yeni bölmə şəklində fəaliyyət göstərir. Keçid üçün düyməyə klikləyin Günün sözləri
Elan lövhəsi
Artıq 660 istifadəçi GOLD status əldə edərək üstünlüklərdən faydalanıb. Bəs siz?
Üzvlər üçün giriş
Emailiniz:
Parol:
Parolu unutmusunuz?
Qeydiyyatdan keçməmisiniz?  İndi üzv olun!

Xaricidil.net rəsmi bloqu Xaricidil.net Facebook səhifəsi Xaricidil.net Twitter kanalı Xaricidil.net bloqunun RSS kanalı Xaricidil.net Youtube kanalı