Conversation club - Only in English!
Lütfən, daxil olmadan öncə qayda və məxfilik məlumatlarını oxuyun.Suggested regular and common topics: Learning english, education abroad, Azerbaijan universities...


Günə 10, aya isə 300 yeni söz öyrənmiş olun!

SözSəsTərcüməQramm.Leksik
motorhərəkətvericiadjectivegeneral
outsiderqrupa aid olmayan şəxsnoungeneral
twittercivildəməkverbgeneral
painterlövhəyazannoungeneral
inarable soiləksinə yararsız torpaqphrasesagricultural
cuddle smb. or smth. to one's breastköksünə basmaqverbgeneral
freelyrahatcasınaadverbgeneral
New Yearyeni ilnoungeneral
idioticgicadjectivegeneral
be all thumbsbacarıqsız olmaqphrasesgeneral

Əvvəlki günlərin sözlərini üçün buraya keçid edin