Conversation club - Only in English!
Lütfən, daxil olmadan öncə qayda və məxfilik məlumatlarını oxuyun.Suggested regular and common topics: Learning english, education abroad, Azerbaijan universities...


Günə 10, aya isə 300 yeni söz öyrənmiş olun!

SözSəsTərcüməQramm.Leksik
bangsaçı kəkil kəsməkverbgeneral
five-week-oldbeşhəftəlikadjectivegeneral
forthrightürəyiaçıqadjectivegeneral
legislatorqanunverənnoungeneral
petroleum distillateneft distillyatınoungeneral
intensivegərginadjectivegeneral
outsizeqeyri-adi dərəcədə böyükadjectivegeneral
backheelbadalaqnoungeneral
cheatkart basmaqverbgeneral
chatteryçoxdanışanadjectivegeneral

Əvvəlki günlərin sözlərini üçün buraya keçid edin