Conversation club - Only in English!
Lütfən, daxil olmadan öncə qayda və məxfilik məlumatlarını oxuyun.Suggested regular and common topics: Learning english, education abroad, Azerbaijan universities...

Günə 10, aya isə 300 yeni söz öyrənmiş olun!

SözSəsTərcüməQramm.Leksik
be wreckeduçurdulmaqverbgeneral
discolourrəngsizləşdirməkverbgeneral
forziraconjunctionlinguistic
hare-brainedqafasızadjectivegeneral
plasteringmalaçılıqnoungeneral
any longerartıqphrasesgeneral
melodramamelodramadjectivegeneral
echo soundingexolotla ölçmənoungeneral
bumpqabarnoungeneral
peertay-tuşnoungeneral

Əvvəlki günlərin sözlərini üçün buraya keçid edin