Sasha Son – Love – Sevgi

Tərcümə etdi: Vüqar İbrahimov

I've had it all as a little child

Mən kiçik uşaq kimi bütün bunlara malik olmuşam

I've done it all as a little child

Mən kiçik uşaq kimi bütün bunları etmişəm

But the pain that I had

Amma mənim əldə etdiyim ağrı-acı

For the fame that I got

Mənim çatdığım şöhrət üçün idi

Was for what?

Bəs nə üçün idi ?

A little girl is crying alone

Kiçik bir qız tək ağlayır

And a little boy searching for his home

Kiçik bir oğlan öz evini axtarır

Giving up to a sin

Günaha təslim olmaq

For a heart-craving dream

Ürək susadığı/istədiyi arzu üçün

Is that a sin?

 

Günahdırmı bu?

 

If you really love

Əgər gerçəkdən sevirsinizsə

The love you say you love (really love)

Sevginiz sizə sizi sevdiyini deyəcək (gerçəkdən sevdiyini)

Then surely that love would love ...

Onda əlbəttə o sevgi sevgi olacaq...

Then surely that love would love to love you back

Onda əlbəttə o sevgi sizi sevmək üçün geri qayıdacaq

If you really love

Əgər gerçəkdən sevirsinizsə

The love you say you love (really love)

Sevginiz sizə sizi sevdiyini deyəcək (gerçəkdən sevdiyini)

Then surely that love would love ...

Onda əlbəttə o sevgi sevgi olacaq...

Then surely that love will love you back

 

Onda əlbəttə o sevgi sizə qayıdıb sizi sevəcək

 

For just one moment

Sadəcə bir anlıq fikirləşək,

We all wanna be

Biz hamımız xoşbəxt olmaq istəyirik

Just as happy

Bir kəsin ola biləcəyi qədər

As one can be

Xoşbəxt

(So don't you make the same mistake

(Ona görə də, eyni səhvi etməyin.

You gotta give for what you take)

Əldə edəcəyinizin nə olduğunu bilib verin)

And don't you break

Və ruhdan düşməyin

A little girl or boy

Kiçik bir qız və ya bir oğlan

They're crying at home alone

Onlar evlərində tək ağlayırlar

A faithful song

Bu vəfalı mahnı

Will lead the way to make you strong

 

Güclü olmağınız üçün aparan yolu sizə göstərəcək

 

If you really love

Əgər gerçəkdən sevirsinizsə

The love you say you love (really love)

Sevginiz sizə sizi sevdiyini deyəcək (gerçəkdən sevdiyini)

Then surely that love would love ...

Onda əlbəttə o sevgi sevgi olacaq...

Then surely that love would love to love you back

Onda əlbəttə o sevgi sizi sevmək üçün geri qayıdacaq

If you really love

Əgər gerçəkdən sevirsinizsə

The love you say you love (really love)

Sevginiz sizə sizi sevdiyini deyəcək (gerçəkdən sevdiyini)

Then surely that love would love ...

Onda əlbəttə o sevgi sevgi olacaq...

Then surely that love will love you back

 

Onda əlbəttə o sevgi sizə qayıdıb sizi sevəcək

 

If you really love Əgər gerçəkdən sevirsinizsə
If you really love

Əgər gerçəkdən sevirsinizsə

The love you say you love (really love)

Sevginiz sizə sizi sevdiyini deyəcək (gerçəkdən sevdiyini)

Then surely that love would love ...

Onda əlbəttə o sevgi sevgi olacaq...

Then surely that love would love to love you back

Onda əlbəttə o sevgi sizi sevmək üçün geri qayıdacaq

If you really love

Əgər gerçəkdən sevirsinizsə

The love you say you love (really love)

Sevginiz sizə sizi sevdiyini deyəcək (gerçəkdən sevdiyini)

Then surely that love would love ...

Onda əlbəttə o sevgi sevgi olacaq...

Then surely that love will love you back

 

Onda əlbəttə o sevgi sizə qayıdıb sizi sevəcək

 

will love you back

sizə qayıdıb sizi sevəcək