Alexander Rybak -- Fairytale -- Nağıl

Years ago, when i was younger, İllər qabaq, mən daha cavan olanda
I kinda liked a girl I knew.

Tanıdığım bir qızdan xoşum gəlirdi.

She was mine and we were sweethearts

 

O mənim idi və biz sevgili idik,
That was then, but then it's true. Bu o vaxt idi, amma o vaxt bu həqiqət idi.
I'm in love with a fairytale Mən nağıla aşiqəm,

Even though it hurts.

 

Bu incitsə belə.
'Cause I don't care if I lose my mind Mən ağlımı itirməkdən qorxmuram, çünki
I'm already cursed. Mən artıq lənətlənmişəm.
Every day we started fighting, Hər səhər biz dalaşırdıq,
Every night we fell in love.
Hər gecə bir-birimizə aşiq olurduq.

No one else could make me sadder,

 

Ondan başqa heç kəs məni daha qəmgin edə bilməzdi,
But no one else could lift me high above. Amma ondan başqa heç kəs də məni sevincdən göylərə qaldıra bilməzdi.
I don't know what I was doing
Mən bilmirəm nə edirdim

When suddenly we fell apart.

Birdən biz qəflətən ayrılanda.
Nowadays I cannot find her,
Bugünlər mən onu tapa bilmirəm
But when I do we'll get a brand new start. Amma tapanda biz hər şeyi tam yenidən başlayacağıq.

I'm in love with a fairytale

 

Mən nağıla aşiqəm,
Even though it hurts.
Bu incitsə belə.
'Cause I don't care if I lose my mind
Çünki mən ağlımı itirməkdən qorxmuram,
I'm already cursed. Mən artıq lənətlənmişəm.
She's a fairytale, Yeaaah !
O nağıldı. Həəə!!!

Even though it hurts.

Bu incitsə belə.
.
'Cause I don't care if I lose my mind
Mən ağlımı itirməkdən qorxmuram, çünki
I'm already cursed. Mən artıq lənətlənmişəm