Tina Arena and Mark Anthony -- I Want To Spend My Lifetime Loving You lyrics

Moon so bright, night so fine
Keep your heart here with mine
Life's a dream we are dreaming

Race the moon, catch the wind
Ride the night to the end
Seize the day, stand up for the light

Ay elə parlaq, gecə elə yaxşıdır ki,
Öz ürəyini burada mənimlə saxla
Həyat arzudur, biz arzu edirik

Aya çat, küləyi tut
Gecəni sona çatdır
Gündüzə sahib ol, işıqlanma vaxtı üçün dur.

 

I want to spend my lifetime loving you
If that is all in life I ever do

Heroes rise, heroes fall
Rise again, win it all
In your heart, can't you feel the glory?

Mən həyatımı səni sevməklə keçirmək istəyirəm
Əgər bu həyatımda yeganə görəcəyim iş olsa belə

Qəhrəmanlar doğulur, qəhrəmanlar ölür
Yenidən doğul, hər şeyə qalib gəl
Ürəyində özünə güvəni hiss edə bilmirsən?

 

Through our joy, through our pain
We can move worlds again
Take my hand, dance with me

I want to spend my lifetime loving you
If that is all in life I ever do
I will want nothing else to see me through
If I can spend my lifetime loving youHəm sevincdə, həm ağrıda
Biz yenə dünyaları tərpədə bilərik
Əlimi tut, mənimlə rəqs et.

Mən həyatımı səni sevməklə keçirmək istəyirəm
Əgər bu həyatımda yeganə görəcəyim iş olsa belə
Mənə dayaq olan başqa heç nə istəmirəm
Əgər bütün həyatımı səni sevərəl keçirə bilsəm

Though we know we will never come again
Where there is love, life begins
Over and over again

Save the night, save the day
Save the love, come what may
Love is worth everything we pay

Bilsək belə ki, biz bir də yenidən həyata gəlməyəcik
Sevgi olan yerdə həyat başlayır
Yenidən və yenidən

Gecəni qoru, gündüzü qoru
Sevgini qoru, bacardığın qədər tez gəl
Sevgi ona görə ödəyəcəyimiz hər şeyə dəyər

 

I want to spend my lifetime loving you
If that is all in life I ever do
I want to spend my lifetime loving you
If that is all in life I ever do
I will want nothing else to see me through
If I can spend my life time loving you

Mən həyatımı səni sevməklə keçirmək istəyirəm
Əgər bu həyatımda yeganə görəcəyim iş olsa belə
Mən həyatımı səni sevməklə keçirmək istəyirəm
Əgər bu həyatımda yeganə görəcəyim iş olsa belə
Mənə dayaq olan başqa heç nə istəmirəm
Əgər bütün həyatımı səni sevərəl keçirə bilsəm