Britney SpearsEverytime Hər dəfə

Notice me, take my hand  Mənə diqqət yetir, əlimi tut
Why are we strangers when  Niyə biz yad kimi görünürük əgər
Our love is strong  Bizim sevgimiz möhkəmdirsə
Why carry on without me  Niyə mənsiz davam edəsən ki?
   
Everytime I try to fly, I fall Hər dəfə uçmağa cəhd edəndə düşürəm
Without my wings, I feel so small  Qanadlarım olmadan özümü elə kiçik hiss edirəm ki
I guess I need you, baby  Deyəsən sənə ehtiyacım var, əzizim
And everytime I see you in my dreams Və hər dəfə səni yuxumda görəndə
I see your face, it's haunting me  Sənin üzünü görürəm, o, məni izləyir
I guess I need you, baby  Deyəsən sənə ehtiyacım var, əzizim
   
I make believe that you are here  Özümü inandırıram ki, sən burdasan
It's the only way I see clear  Bu yeganə yoldur ki, mən açıq surətdə
What have I done  Nə etdiyimi görürəm
You seem to move on easy  Elə görünür ki, sən asanlıqla yoluna davam edirsən
   
And everytime I try to fly, I fall Və hər dəfə uçmağa cəhd edəndə düşürəm
Without my wings, I feel so small  Qanadlarım olmadan özümü elə kiçik hiss edirəm ki
I guess I need you, baby  Deyəsən sənə ehtiyacım var, əzizim
And everytime I see you in my dreams Və hər dəfə səni yuxumda görəndə
I see your face, it's haunting me  Sənin üzünü görürəm, o, məni izləyir
I guess I need you, baby  Deyəsən sənə ehtiyacım var, əzizim
   
I may have made it rain  Ola bilsin ki, yağışın yağmasına mən səbəb olmuşam
Please forgive me  Nə olar, bağışla məni
My weakness caused you pain  Mənim zəifliyim səni incitdi
And this song's my sorry Və bu mahnı mənim üzrxahlığımdır
   
At night I pray  Gecə dua edirəm ki
That soon your face will fade away  Siman gözlərim önündən getsin
   
And everytime I try to fly, I fall Və hər dəfə uçmağa cəhd edəndə düşürəm
Without my wings, I feel so small  Qanadlarım olmadan özümü elə kiçik hiss edirəm ki
I guess I need you, baby  Deyəsən sənə ehtiyacım var, əzizim
And everytime I see you in my dreams Və hər dəfə səni yuxumda görəndə
I see your face, it's haunting me  Sənin üzünü görürəm, o, məni izləyir
I guess I need you, baby  Deyəsən sənə ehtiyacım var, əzizim